“De Food & Flower industrie is high-tech, punt.”

4 vragen aan Wilco Dijkstra, die met zijn bedrijf CE-Line zorgt voor innovatie in de Food & Flower industrie. Zij ontwikkelden een meetinstrument waarmee er real-time nutrienten data beschikbaar is om het voedingswater naar de behoefte van het gewas aan te kunnen passen.

Wilco heeft een enorme drive om processen in de Food & Flower industrie te optimaliseren: “Ik heb altijd het idee gehad alle processen waar monsters naar laboratoria gestuurd worden, veel optimaler kunnen lopen wanneer er direct data ter plekke gerealiseerd kan worden. Ik wil er juist voor zorgen dat er specifieke meetsystemen ontwikkeld en beschikbaar worden voor de processen zelf. Dat de data direct omgezet kan worden tot acties ten behoeve van het proces.”

Waar verbaas je je het meeste over in deze industrie?

“De Food & Flower industrie is high-tech, punt. Maar vanuit mijn laboratoria achtergrond verbaas ik me enigszins over de wekelijkse laboratorium metingen aan het irrigatiewaterbereidingsproces, terwijl water en nutriënten essentieel voor de planten zijn.

Aan de andere kant is deze industrie in staat om met de beschikbare middelen een zeer hoog niveau te realiseren aan output en altijd vooruit te kijken.”

Hoe ziet de NL Food & Flower industrie er idealiter in 2030 uit?

“Er zal een grote stap in de automatisering en digitalisering gemaakt worden. Data en systemen zullen het de telers gemakkelijker maken. Idealiter? Volledig autonome kassen/vertical farms, waar data de voeding is voor autonome beslissingen en autonome acties. Maar het is nog maar 8 jaar richting 2030..”

Wat is volgens jou de grootste uitdaging om dit te behalen?

“Technische ontwikkelingen hebben tijd nodig. Datamodellen hebben veel input nodig. Men moet niet te veel in één keer willen verwachten. Ik hoop dat de Food & Flower industrie de komende jaren gezamenlijk met de leveranciers van technieken en data modellen gaat optrekken om de juiste stappen te maken. Er moet vertrouwen komen in de data en zijn systemen.”

Waarom hebben jullie je aangesloten bij HortiHeroes?

“HortiHeroes verbindt nieuwe innovatieve ideeën met de Food & Flower sector. Voor CE-Line de juiste plek om de CELINE innovatie te koppelen aan de sterk vertegenwoordigde sector.”

Meer nieuws