“Het succes van de sector wordt uiteindelijk bepaald door de mensen.”

5 vragen aan Miranda van den Ende, die in 2008 Tomatoworld oprichtte. Als directeur maakt zij samen het het hele team de grote waarde van de Nederlandse glastuinbouw zichtbaar.

Tomatoworld laat zien hoe kennis, innovatie en technologieën bijdragen aan de oplossingen van het wereldvoedselvraagstuk. Miranda had 13 jaar geleden een duidelijke missie: “We doen mooie dingen, maar destijds vertelden we dat nauwelijks. Deze drive heeft het vuur aangewakkerd voor wat nu Tomatoworld is, waar we alle verhalen over de waarde die de Nederlandse glastuinbouw heeft vertellen.”

Wie of wat inspireert jou in deze ambitie? 

“Mijn inspiratie haal ik vooral uit mensen die helemaal niets weten over glastuinbouw en die je na een bezoek een complete ‘WOW-ervaring’ hebt kunnen geven. Dan weet ik: dit is wat nodig is, dit is wat leidt tot meer bewustzijn.”

Waar verbaas je je het meeste over in deze industrie?

“Positief verbaas ik mij steeds weer over de hoogstaande technologie, de passie en bevlogenheid waarmee ondernemers werken en over het aanpassingsvermogen van de meeste bedrijven aan de veranderende omstandigheden. Tegelijkertijd zijn er ook ondernemers die blijven hangen in het oude denken en zeer intern gericht zijn en dat verbaast me dan ook.”

Hoe ziet de NL Food & Flower industrie er idealiter in 2030 uit?

“In 2030 sturen wij vanuit Nederland overal ter wereld Data Gedreven kassen aan, die vol hangen met sensoren en camera’s. We telen meer voor de lokale markt (lees: Europa) en we krijgen een prijs die fair is en recht doet aan de inspanningen die ervoor nodig zijn om producten te telen. En natuurlijk hoop ik dat we een antwoord hebben op de huidige virussen in de tomaten- en komkommerteelt.”

Wat hebben we als sector nodig om dit te behalen?

“Er zijn, net zoals altijd, vele uitdagingen die op het bord van de sector liggen. Neem nu de gasprijs die sky high is, de druk die virussen geven, de perikelen rondom CO2 levering. Decennia lang is kostprijsreductie de focus geweest, maar ik ben van mening dat die rek eruit is. We zullen ons dus als sector meer moeten profileren als een leverancier van gezondheid en welbevinden en de consument ervan doordringen dat dit een prijs heeft.

We eten nog steeds niet voldoende groenten en fruit. Dat is echt wel een uitdaging. En de retail is nog steeds leidend in de prijsvorming en het aanbod. Het bereiken van de consument kunnen we als sector dus niet alleen, tenzij we zelf een logistiek systeem bedenken om rechtstreeks de consument te beleveren.”

Tot slot, welke tip/les wil je kersverse ondernemers of ‘future leaders’ in de Food & Flower industrie meegeven?

“Voor iedereen in onze industrie is het belangrijk is om buiten je eigen scope te kijken. Ga de verbindingen aan met andere bedrijfstakken, wees open en nieuwsgierig en blijf jezelf persoonlijk ontwikkelen. Als coach begeleid ik ondernemers in hun leiderschap. Succesvolle ondernemers onderscheiden zich door open te staan voor zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling. Dat is belangrijk, want uiteindelijk wordt het succes van de sector bepaald door de mensen!”

Meer nieuws