4 Vragen aan Puck van Holsteijn die met HortiHeroes inzet op ‘humanware’ en landelijke samenwerking om de Food & Flower industry op te schudden.

Puck van Holsteijn, sinds november 2019 Directeur HortiHeroes en tegelijk CFO van het ruim 100-jarige Wire Weaving Dinxperlo, dat geweven en gelaste metaalgaasoplossingen levert – ook aan de Food & Flower industrie.

Een bijzondere combinatie? Volgens Puck niet: “Innovatie is juist niet industrie gebonden, de combinatie zorgt voor energie, vernieuwing, een frisse blik en verrassende samenwerkingen. HortiHeroes is een startup (3 jaar) waar we snel kunnen schakelen, blijven ontwikkelen en cross sectorale innovatie stimuleren. De kennis en ervaring bij een gevestigde organisatie helpt bij de groei en ambitie om innovatie aan te jagen door helden van buiten aan te trekken en te binden aan deze fantastische industrie.”

Waar komt je passie voor vernieuwen en ontwikkelen vandaan?

“Mijn energie en enthousiasme gaan met me aan de loop als ik zie dat bedrijven en personen zich ontwikkelen en vernieuwen. Als ik daar een bijdrage aan mag leveren door bevlogen mensen te motiveren en een sneeuwbaleffect te creëren doordat ze zowel persoonlijk als binnen het bedrijf vooruitgang boeken, vind ik dat één van de mooiste dingen. Helemaal gaaf als we door samenwerking kunnen versnellen, opschudden en voorop blijven lopen.”

Hoe draag JIJ bij aan het ‘superchargen’ van innovatie?

“HortiHeroes is een innovatie community, dus in de eerste plaats door actief de verbinding te leggen tussen (potentiële) partners, verschillende initiatieven van buiten en eventuele financiering om kansen om te zetten in actie. Innovatie aanjagen is ook vooral elkaars sterke punten benutten en een cross-sectoraal podium bieden voor uitdagingen en impactvolle oplossingen. Het uiteindelijke doel? Het aantrekken, ontwikkelen en binden van meer talent* dat vernieuwend denkt en doet en daarmee impact heeft op de toekomst van onze gezonde, groene wereld. 

Wij, HortiHeroes, geven met onze Academy invulling aan de combinatie van mondiale en bedrijfsmatige uitdagingen met strategische partners en innovatieve hubs in het ecosysteem en dat resulteert in talenten die hun bedrijven van binnenuit continue blijven ontwikkelen op alle niveaus.”

Waar verbaas je je het meeste over in de Food & Flower industrie?

“Ik verbaas me het meeste over het feit dat er heel veel gepraat wordt en er super (te) veel mooie initiatieven zijn om de sector te promoten, te verduurzamen en te internationaliseren. De Food & Flower industrie is erg innovatief en tegelijkertijd gaat er veel tijd en geld naar ‘doen wat we altijd deden’ op een nog efficiëntere duurzamere manier richting een nog perfecter product. Zelden komt succes voort uit een innovatie die nog lijkt op het oorspronkelijke idee. Laten we ons vaker vastbijten in een uitdaging of frustratie en de deur open zetten voor frisse blikken van buiten. Met elkaar creëren, steeds de ‘waarom’ vraag stellen en het lef tonen een ‘niet perfect product’ in de markt te testen, te leren, optimaliseren en zo nieuwe verdienmodellen te initiëren en tegelijk meer fans aan deze fantastische industrie te binden.”

Hoe ziet de NL Food & Flower industrie er idealiter in 2030 uit? 

“Ik hoop dat er naast de grootschalige inzet van robotisering, digitalisering en kunstmatige intelligentie, voldoende ingezet is op de ‘humanware’. Naast soft- & hardware is elke ondernemer en medewerker een belangrijke component voor het doen slagen van deze transitie. Daarnaast hoop ik ook dat er veel minder ‘groen’ vervoerd hoeft te worden, dus dat we slagen hebben kunnen maken naar een meer regionale* productie van voedsel en bloemen en planten in de wereld. Met zoveel mogelijkheden zou gezonde duurzaam geproduceerde voeding voor iedereen in de wereld beschikbaar moeten zijn”. 

Tot slot, welke tip wil je kersverse ondernemers of ‘future leaders’ in de Food & Flower industrie meegeven?

“Zoek contact met mensen en organisaties die je écht verder willen en kunnen helpen. En blijf altijd openstaan voor verbetering, je bent nooit klaar met het verbeteren van jouw product/dienst en daarmee de Food & Flower Industry en daarmee weer de groene en gezonde wereld. En kijk af en toe even terug en wees trots op hetgeen je bereikt hebt met jouw nieuwe business/project, de impact die jij al hebt gemaakt!

* regionaal in deze context gaat niet over regio’s, maar de straal waarbinnen duurzaam en vers hand in hand gaan.

Meer nieuws