GreenGrowthCoalition klaar voor 2024

In 2023 ontving het nieuwe GreenGrowthCoalition een bijdrage uit de One Single Hub regeling. Na een succesvolle aftrap en uitgebreide inventarisatie van de behoeftes van alle partners is GreenGrowthCoalition in 2024 klaar voor actie!

GreenGrowthCoalition

De GreenGrowthCoalition bundelt de krachten van HortiHeroes en WorldStartup, twee erkende spelers in de agrifood en tuinbouw. Het programma faciliteert een samenwerking tussen Greenport West Holland, Fruit Tech Campus, Greenport Noord-Holland Noord en Greenport Aalsmeer en richt zich op het aantrekken en ontwikkelen van talent en op het begeleiden van startups met innovatieve oplossingen voor de sector. Middels de GreenGrowthCoalition kan de kennis en expertise van HortiHeroes en WorldStartup worden opgeschaald naar de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Gelderland.

HortiHeroes en WorldStartup hebben de afgelopen jaren tientallen talenten en honderden startups getraind en geholpen bij marktvalidatie en co-creatie met strategische partners en klanten.

Doelen voor 2024

Het verstevigen van de onderlinge netwerken biedt actiegerichte aanknopingspunten voor nóg meer landelijke samenwerking. De GreenGrowthCoalition is in 2023 gestart met  het inventariseren van de diverse behoeftes en het samenstellen van een roadmap voor lokale kansen voor de partners.

De eerste doelstelling van de GreenGrowthCoalition in 2023 was om succesvolle programma’s van HortiHeroes en WorldStartup verder te versterken in de Provincie Zuid-Holland en uit te breiden naar de provincies Noord Holland en Gelderland. Dat heeft geleid tot een succesvolle landelijke opschaling van HortiHeroes’ Directeur voor 1 Dag, deelname aan het HortiHeroes Startup Diner door alle bovengenoemde partners en het organiseren van diverse lokale activiteiten.

Het jaar 2024 staat in het teken van werken aan overkoepelende thema’s, zoals arbeid en zero emissie. Binnen deze thema’s zullen knowhow en expertise nog intensiever met elkaar gedeeld gaan worden. Concreet  werken de partners in 2024 samen aan verdere verbinding tijdens het Startup Dinner en de Innovation Challenge. Beide om transities te versnellen door gevestigde bedrijven te matchen aan de innovatieve oplossingen van startups. 

Over de One Single Hub regeling

De One Single Hub regeling richt zich op incubators en accelerators binnen het Nederlandse ecosysteem die zich richten op het verbeteren van de voorzieningen voor innovatief ondernemerschap. One Single Hub wil regionale krachten bundelen om start-ups en scale-ups op een effectieve en efficiënte manier te ondersteunen en bewezen resultaten uit te breiden.

Meer nieuws