PYMWYMIC EN HORTICOOP INVESTEREN IN VIVENT, WERELDWIJD LEIDER IN DIGITALEGEWASDIAGNOSTIEK

Gland, Zwitzerland – Vivent, de in Zwitserland gevestigde ontwikkelaar
van “wearables voor planten”, kondigt aan dat Pymwymic, een toonaangevende
impactinvesteerder, en Horticoop, een coöperatie met ongeveer 400 leden die wereldwijd
actief zijn in de tuinbouw, een aanzienlijk nieuw belang in het bedrijf hebben verworven om
de uitbreiding naar nieuwe markten te helpen versnellen. De beide in Nederland gevestigde
investeerders erkennen het transformerende effect dat Vivents beslissingsondersteunende
technologie heeft op het verbeteren van de winstgevendheid van telers en op de
duurzaamheid van de voedselproductie.

“We zijn verheugd dat Pymwymic en Horticoop zich als investeerders hebben aangesloten. Deze stap helpt ons het productaanbod te verbeteren, uit te breiden naar nieuwe land- en tuinbouwsectoren en uiteindelijk onze verkoop te vergroten. Beide zetten zich in voor een duurzame land- en tuinbouw en deze betrokkenheid versterkt de groeiende belangstelling van de sector voor een directe terugkoppeling van de plant in de teelt.”

Carrol Plummer, Vivent medeoprichter en CEO

Fitbit voor planten

Vivent is pionier op het gebied van unieke AI-gebaseerde technologie die tuinders, boeren
en agtech-bedrijven vroegtijdig waarschuwt voor ziekten, plagen, waterstress en tekorten
aan voedingsstoffen met behulp van de biologische signalen van de planten zelf. De
biosensor/fitbit voor planten van Vivent waarschuwt ver voordat visuele symptomen
zichtbaar zijn zodat telers de juiste teeltmaatregelen kunnen nemen. Vivent’s Biosensor is
het eerste commerciële diagnostisch systeem voor de gezondheid van gewassen dat is
gebaseerd op plantelektrofysiologie. Plantelektrofysiologie gebruikt het interne elektrische
signaalnetwerk van planten om groei, voortplanting en verdediging te coördineren.

"Met behulp van recente ontwikkelingen in machine learning kunnen we nu het interne netwerk van planten ontcijferen en precies zien wat ze nodig hebben. Met onze nieuwe investeerders kunnen we aan meerdere duurzame, plantgestuurde landbouwsystemen werken ."

Dr Nigel Wallbridge, medeoprichter van Vivent

De technologie leidt tot geoptimaliseerde teeltrecepten, verhoogde opbrengst en
verbeterde effectiviteit van gewasbescherming. Het stimuleert ook milieuvriendelijkere
gewasbeschermingsoplossingen – dus meer voedsel met minder input.

"We zijn overtuigd van het disruptieve potentieel van de technologie en daarom enthousiast om het team van Vivent te ondersteunen"

Wilco Schoonderbeek, Director Investments Horticoop

Toepassingen van Vivent

De oplossingen van Vivent worden met succes toegepast in hightech kassen en Vertical
Farms en worden in toenemende mate gebruikt voor vollegrondsteelten, zoals aardappelen,
appels, druiven en suikerbieten. Dit betekent dat Vivent een breed scala aan telers en
gewassen in Europa en Noord-Amerika kan bedienen.

Daarnaast werkt Vivent samen met producenten van innovatieve landbouwtechnologie,
waaronder nieuwe gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, irrigatiesystemen en LED
verlichting om de reactie van planten op deze behandelingen te demonstreren. Ook
plantenveredelaars kunnen snel de reactie van nieuwe plantvariëteiten op een breed scala
aan gewasstressoren beoordelen.

"We zijn verheugd Vivent te ondersteunen om de 'taal van planten' te verstaan en onze kennis te verdiepen over hoe we stress bij planten kunnen beheersen. Het is bijzonder om precies te zien hoe planten reageren op stressoren in de omgeving en om te leren hoe we deze signalen kunnen gebruiken ter ondersteuning van een beter gewasbeheer in het licht van de klimaatverandering."

Monique Meulemans, Pymwymic Investment Manager

Meer nieuws